Μουσικολογία

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις των
Μουσικών Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Δεν απαιτούνται γνώσεις μουσικής ή μουσικού οργάνου,
καθώς δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Τα μαθήματα απευθύνονται στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
και αφορούν τα δύο ειδικά μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων,
"Αρμονία" και "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων”,
στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι.

Πληροφορίες δίνονται από τον κ.Τίρλα Σωκράτη,
(καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης).
Tηλ: 01603410238, info@musiktonst.de,
www.musiktonst.de